Sonografické vyšetrenia

  USG krku30 EUR

  USG horného brucha35 EUR

  USG jedného orgánu v brušnej dutine25 EUR

  USG malej panvy25 EUR

  USG pohybovej sústavy30 EUR

  USG močového traktu35 EUR

  Dopplerovské vyš. ciev horných končatín35 EUR

  Dopplerovské vyš. žíl alebo tepien dolných končatín30 EUR

  Dopplerovské vyš. krčných tepien (karotíd)30 EUR

  Vyšetrenie dvoch anatomických oblastí45 EUR

Sonografické vyšetrenia

  Rádiologická konzultácia35 EUR

  Sonografické vyšetrenie prsníkov35 EUR

  Komplexné rádiologické vyšetrenie s konzultáciou100 EUR