Sme nové rádiologické pracovisko

poskytujeme primárne ultrasonografickú diagnostiku pohybového aparátu, ale sme ochotní podľa vašej požiadavky vyšetriť aj ostatné orgány ako je napríklad USG brucha a štítnej žľazy. Na našom pracovisku máme zamestnaných kvalifikovaných atestovaných lekárov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú školiacich akcií doma a v zahraničí, a udržujú si tak vysokú odbornú kvalitu.

Čo je ultrasonografia (USG)?

Je to medicínska zobrazovacia technika, ktorá využíva ultrazvuk na vytváranie obrazov orgánov a štruktúr vo vnútri tela. Využíva vysokofrekvenčné zvukové vlnenie, ktoré ľudské ucho nepočuje (1 – 20 MHz). Používa sa pri lekárskych vyšetreniach, kde ultrazvukové vlny prechádzajú telom a odrážajú sa od jednotlivých orgánov. Odrazené vlny možno počítačovo previesť do formy obrazu t. j. sonografia.

Ako prebieha vyšetrenie?

Objednaní klienti prichádzajúci do čakárne na čas. Lekár zavolá klienta do ambulancie a odoberie krátku anamnézu. Osobné veci  si odloží do kabínky a podľa  inštrukcie lekára  klient  zaujme požadovanú polohu na vyšetrovacom lehátku.

Na vyšetrovanú oblasť sa nanesie špeciálny sonografický gél, ktorý pomáha prenášať ultrazvukové vlnenie a zabraňuje treniu počas pohybu sondou na pokožke. V závislosti od vyšetrovanej oblasti bude možno treba zmeniť polohu, v záujme lepšieho prístupu k jednotlivým anatomickým štruktúram. Samotné vyšetrenie trvá 15-30 minút, podľa druhu vyšetrenia.

Po ukončení vyšetrenia je možné pokračovať v bežných činnostiach.

Aká je príprava pred vyšetrením?

USG v oblasti brucha a malej panvy

Deň pred vyšetrením sa odporúča vyhnúť konzumácií jedál, ktoré vyvolávajú plynatosť. U klientov s ťažkosťami charakteru nadmernej plynatosti je vhodné podanie liekov na jej zníženie, napr.  Espumisan®.

Ak má klient termín vyšetrenia dopoludnia, od polnoci pred vyšetrením je potrebné byť nalačno, môže sa piť iba voda a užívať lieky, taktiež iba s vodou.

Ak má klient termín popoludní, najneskôr 4 hodiny pred vyšetrením je možné si dať ľahké, nenadúvajúce, respektíve tekuté raňajky (bez mlieka). Okrem čistej vody nič nepiť. Lieky možno užiť s čistou vodou.

V prípade vyšetrenia zahŕňajúceho aj orgány malej panvy, sa odporúča jednu hodinu pred termínom vypiť 5-7 dcl čistej, neperlivej vody, aby bol močový mechúr počas vyšetrenie naplnený.

Vyšetrenie iných oblastí si nevyžaduje špeciálnu prípravu.

Výsledok z vyšetrenia

Počas vyšetrenia a následne po ňom má klient možnosť konzultácie s vyšetrujúcim lekárom. Výsledok z vyšetrenia dostane  hneď po jeho ukončení a zápise rádiologického nálezu, v prípade potreby aj s odporúčaním ďalšieho postupu, v zmysle inej zobrazovacej techniky, resp. konzultácie u špecialistu.

Naší lekári

Na našom pracovisku máme zamestnaných kvalifikovaných atestovaných lekárov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú školiacich akcií doma a v zahraničí, a udržujú si tak vysokú odbornú kvalitu.

MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.

Rádiológ

MUDr. Péter Bábel

Rádiológ

MUDr. Lucia Arpášová

Rádiológ

MUDr. Alexandra Uhrinová

Rádiológ